Đá phong thủy - Vòng đá - Phật bản mệnh DNJ

Tôi viết cho những người Lộ Bàng Thổ (1990-1991)

Tôi viết cho những người Lộ Bàng Thổ (1990-1991)

Lộ Bàng Thổ là một trong những khái niệm trong ngũ hành, Lộ Bàng Thổ nghĩa là đất ven đường (Đất bên đường, đất đường lộ, đất kiểu éo gì cũng được, mỗi bố gọi một kiểu, hiểu đúng là được)